Nieuws/ news

Op deze pagina kunt u informatie vinden over nieuwe projecten waar Studio Small Drawing aan werkt.

On this page you can find information about new projects

that Studio Small Drawing is working on

Najaar 2022

Nieuwe ontwikkelingen en projecten

De illustraties voor het verhaal Rocky the Reluctant Stowaway, geschreven door Denise VanLuvender Schleicher, zijn afgerond. Het verhaal is gebaseerd op een waargebeurd verhaal in New York. Waarbij een klein uiltje ongezien is meegereisd in een Kerstboom bedoeld voor Rockefeller Center. Dit is het eerste project van Studio Small Drawing dat volledig digitaal tot stand is gekomen.

Autumn 2022

New development and projects

The illustrations for the story Rocky the Reluctant Stowaway, written by Denise VanLuvender Schleicher, have been completed. The story is based on a true story in New York. Where a little owl has traveled unseen in a Christmas tree intended for Rockefeller Center. This is Studio Small Drawing’s first project that has realized completely digital.

Totaal iets anders waar Studio Small Drawing op dit moment aan werkt is de begeleiding van een meisje dat graag illustrator wil worden. In de vorm van acht workshops komen allerelei technieken, materialen en vaardigheden m.b.t. leren illustreren aan de orde.

Something completely different that Studio Small Drawing working on, is the guidance of a girl who would like to become an illustrator. In the form of eight workshops, all kinds of techniques, materials and skills are discussed with regard to learning to illustrate.

Projecten voor 2023 zijn:

Het illustreren van een verhalenbundel over Keiran en opa in samenwerking met Ilithya en Jan de Bruin.

Het prentenboek ‘Dieren ABC of Animals’, een tweetalig woordenboek voor jonge kinderen.

Projects for 2023 are:

Illustrating a collection of short stories about Keiran and grandpa, in collaboration with Ilithya and Jan de Bruin.

The picture book ‘Dieren ABC of Animals’, a bilingual dictionary for young children.

Een sprookje uit Ierland; ‘De kat en de vuurtorenwachter’. De focus ligt op dit moment nog bij het schrijven van het verhaal.

A fairy tale from Ireland ‘De kat en de vuurtorenwachter’. At the moment the focus is still on writing the story.

Het sprookje ‘Wolf’ is nog steeds te bestellen. Prijs €17,95. info@studiosmalldrawing.nl.

The fairy tale ‘Wolf’ is still available to order. Price €17,95. info@studiosmalldrawing.nl.

ISBN 978-90-824445-1-3

Info@studiosmalldrawing.nl