Nieuws/ news

Op deze pagina kunt u informatie vinden over nieuwe projecten waar Studio Small Drawing aan werkt.

On this page you can find information about new projects

that Studio Small Drawing is working on

Voorjaar 2022

Nieuwe ontwikkelingen en projecten

Een nieuw project voor Studio Small Drawing is het maken van illustraties voor een verhaal over een kleine uil. Geschreven door Denise VanLuvender Schleicher. Het verhaal is gebaseerd op een waargebeurd verhaal in New York. Waarbij een uiltje ongezien is meegereisd in een Kerstboom bedoeld voor Rockefeller Center. Dit is het eerste project dat volledig digitaal tot stand komt met Procreate.

Spring 2022

New development and projects

A new project for Studio Small Drawing is making illustrations for a story about a little owl Written by Denise VanLuvender Schleicher. The story is based on a true story in New York. Where a owlet has traveled unseen in a Christmas tree intended for Rockefeller Center. This is the first project that is completely digital with Procreate.

Totaal iets anders waar Studio Small Drawing mee aan de slag gaat, is de begeleiding van een meisje dat graag illustrator wil worden. In de vorm van tien workshops komen allerelei technieken, materialen en vaardigheden m.b.t. leren illustreren aan de orde.

Something completely different that Studio Small Drawing working on, is the guidance of a girl who would like to become an illustrator. In the form of ten workshops, all kinds of techniques, materials and skills are discussed with regard to learning to illustrate.

Andere projecten voor 2022 zijn:

Het illustreren van een verhalenbundel over Keiran en opa in samenwerking met Ilithya en Jan de Bruin.

Het prentenboek ‘Dieren ABC of Animals’, een tweetalig woordenboek voor jonge kinderen.

Other projects for 2022 are:

Illustrating a collection of short stories about Keiran and grandpa, in collaboration with Ilithya and Jan de Bruin.

The picture book ‘Dieren ABC of Animals’, a bilingual dictionary for young children.

Een sprookje uit Ierland; ‘De kat en de vuurtorenwachter’. De focus ligt op dit moment nog bij het schrijven van het verhaal.

A fairy tale from Ireland ‘De kat en de vuurtorenwachter’. At the moment the focus is still on writing the story.

Het sprookje ‘Wolf’ is nog steeds te bestellen. Prijs €17,95. info@studiosmalldrawing.nl.

The fairy tale ‘Wolf’ is still available to order. Price €17,95. info@studiosmalldrawing.nl.

ISBN 978-90-824445-1-3

Info@studiosmalldrawing.nl