Nieuws/ news

Op deze pagina kunt u informatie vinden over nieuwe projecten waar Studio Small Drawing aan werkt.

On this page you can find information about new projects

that Studio Small Drawing is working on

December 2022

Nieuwe ontwikkelingen en projecten

Rocky the Reluctant Stowaway, geschreven door Denise VanLuvender Schleicher, is gepubliseeerd. Het is een Kerstverhaal en te verkrijgen via Amazon. ISBN 9798355466015

Het verhaal is gebaseerd op een waargebeurd verhaal in New York. Waarbij een klein uiltje ongezien is meegereisd in een Kerstboom bedoeld voor Rockefeller Center. Dit is het eerste project van Studio Small Drawing dat volledig digitaal tot stand is gekomen.

December 2022

New development and projects

Rocky the Reluctant Stowaway, written by Denise VanLuvender Schleicher, has been published. It is a Christmas story and available by Amazon. ISBN 9798355466015

The story is based on a true story in New York. Where a little owl has traveled unseen in a Christmas tree intended for Rockefeller Center. This is Studio Small Drawing’s first project that has realized completely digital.

Vanaf 2023 gaat Studio Small Drawing workshops illustreren geven in het bijzonder voor mensen/ kinderen met een verstandelijke beperking of stoornis als ASS. Nadere informatie volgt in het nieuwe jaar.

In 2023 Studio Small Drawing will give workshops illustrating. Particularly for people/ children with mental disability or disorder such as ASS. Further information will folow in the new year.

Projecten voor 2023 zijn:

Het prentenboek ‘Dieren ABC of Animals’, een tweetalig woordenboek voor jonge kinderen.

Projects for 2023 are:

The picture book ‘Dieren ABC of Animals’, a bilingual dictionary for young children.

Een sprookje uit Ierland; ‘De kat en de vuurtorenwachter’. De focus ligt op dit moment nog bij het schrijven van het verhaal.

A fairy tale from Ireland ‘De kat en de vuurtorenwachter’. At the moment the focus is still on writing the story.

Het sprookje ‘Wolf’ Prijs €17,95. info@studiosmalldrawing.nl.

The fairy tale ‘Wolf’ Price €17,95. info@studiosmalldrawing.nl.

ISBN 978-90-824445-1-3

Info@studiosmalldrawing.nl