Werkwijze

Informatie inwinnen

Het illustreren begint met informatie inwinnen bij de opdrachtgever over de opdracht, gericht op het aantal illustraties, de verhaallijn, karakters, kleurgebruik, gewenste materiaal en het inventariseren van eventuele wensen.

Afspraken maken

Als de informatie is ingewonnen worden de voorwaarden van Studio Small Drawing besproken en afspraken gemaakt over feedback tijdens de schetsfase, de deadline en betaling. Dit alles wordt schriftelijk vastgelegd.

Schetsfase

In de schetsfase worden de schetsen gemaakt en per schets één voor één naar de opdrachtgever gestuurd voor feedback. In overleg is vastgelegd hoe vaak er feedback gegeven kan worden. Wijzigingen in de schets worden aangebracht op grond van de gegeven feedback.

Materiaalverwerking

Nadat alle schetsen definitief zijn wordt het gekozen materiaal erin verwerkt. Studio Small Drawing werkt veel met color soft potloden. Gebruik van ander materiaal is uiteraard ook mogelijk. In deze fase zijn grote aanpassingen aan de illustratie niet meer mogelijk.

De eindfase

In deze fase worden de illustraties ingescand en via een professioneel computerprogramma gedigitaliseerd. Zo nodig worden grafische elementen toegevoegd. Na betaling krijgt de opdrachtgever de digitale bestanden toegstuurd en heeft hij/zij daarmee het exclusieve recht om de illustraties te publiceren in de afgesproken uitgave of te gebruiken voor de afgesproken bestemming.